Psk. Halil Türkmen


            ÖZGEÇMİŞ   Halil TÜRKMEN, 01.01.1954 yılında Gaziantep-Nizip İlçesinde doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini burada tamamladı. 1976 yılında İstanbul – Ortaköy  Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Bingöl ve Şanlıurfa İllerinde öğretmenlik ve yöneticilik görevleri yaptı. 1990-1991 Eğitim-öğretim yılında '1977 yılında kayıt yaptırdığı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilimdalı Lisans Üstü Eğitim Programına taşrada öğretmen olarak görev yapması nedeniyle uygulamalı derslerde devamsızlık nedni ile 2 defa kaydı silinmesine rağmen öğrenci aflarından yararlanarak 1990 yılında uygulamalı tek dersin de sınavında başarılı olarak" 93 puan"  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalında Lisans Üstü Eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Ancak Üniversiteye ilk kayıt tarihi 1977 olması nedeni ile Lisans Üstü değil de 1990 yılındaki yönetmelik gereği Lisans Diploması verildi. Üniversiteler Arası Kurul Kararı ile PSİKOLOG ünvanı aldı.  Aynı yıl Gaziantep Bayraktar Lisesinde Okul Psikologu -  Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen olarak göreve başladı.   Eğitim-öğretim, Rehberlik ve Psikoloji, Psikolojik Danışma alanında  bilimsel araştırmalar yaptı. Panel, seminer ve konferanslar verdi. Yerel Radyo ve Televizyon kanallarında açık oturum ve canlı bağlantılı programlara, özellikle  ÖSS  ve Tercihler  konusunda yıllarca  Çeşitli TV Kanalarındaki Programlara katıldı.  Milli Eğitim Müdürlüğünün çeşitli kurul ve komisyonlarında aktif görevler alarak; Gaziatep il ve Adana Bölge toplantılarına Eğitim Şurası üyesi olarak katıldı ve projelerini ve görüşlerini sundu.          1995  yılından 2001 yılına kadar, "Devlet liselerinde görevde iken ve emekli olduğu yıla kadar" Aday Öğretmenlerin Hizmet-içi Eğitim Kurslarında,  Meslek Dışı atanan öğretmenlerin Eğitim Formasyonu kurslarında ve MEB. 4 yıl süre ile açmış olduğu Okullarda Psikolojik Danışman ve Rehberlik Hizmetleri hizmet-içi eğitim kurslarında; Bakanlık Gaziantep İl Formatörü olarak öğretmen ve yöneticilere yönelik Hizmet-içi Eğitim Seminerlerinde Öğretim Görevlisi olarak görevler aldı. 2001-2002 eğitim-öğretim yılı sonunda emekli oldu. 2001 -2002 öğretim yılında ücretli ve 2002-2004 yılları arasında kadrolu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Lisesi ve İ.Ö.Ö Okullarında Koordinatör Psikolog-Rehber Öğretmen olarak görev yaptı.2004-2005 öğretim yılında Gaziantep Özel Güney Fırat Okulları " Bahçeşehir Koleji' nde Koordinatör " Ağırlıklı Lise'de Psikolog ve Psikolojik Danışman olarak görev yapdı. Bu okulun lise kısmının kurucularınca kapatılması ve devri üzerine, Özel Gönenç Özel Eğitim Okulu'nda çalıştı.    Gaziantep ilinde Engelli Bireylere, Mevzuat ve Yönetmeliler doğrultusunda en kaliteli ve en iyi eğitim olanaklarını sunmak ve bu bireyleri; kendine yeterli ve yararlı bireylere dönüştürmeyi, bir eğitim gönüllüsü ve neferi olarak en büyük  hedef alp; Atatürk'ün 'Eğitimde Feda Edilecek Tek Bir Birey Yoktur.'  özdeyişini amaç ve rehber edinerek; ilinde kaliteli, yönetmeliklere uygun örnek ve iyi bir  özel eğitim vermeyi hedefleyen ve her bireyin uygun koşullarda gelişeceğinden yola çıkarak; toplumda yararlı bireylere dönüşmesi yolunda mücadele veren yazar; 2005-2006 yılında, Gaziantep'de ilk defa 5 Deneyimli Eğitimci arkadaşı ile bir araya gelerek kurdukları, Özel- ÖZSER (Sağlık, Eğitim, Rehabilitasyon) -Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi' nin hisedarlarından biri ve kurumda Psikolog / Psikolojik Danışman olarak, göreve başladı. Son 2 yıl kurum müdürlüğü yaptı." Halkımıza ve engellilere kaliteli ve en iyi koşullarda özel eğitim  hizmeti verdi. Eğitim konusunda hassasiyetinden taviz vermemek için Mart 2012 tarihinde kurumu devrederek, tüm görevlerinden istifa etti."        Yerel Gazete, Dergi ve Öğretmen Dergilerinde bilimsel makaleleri yayımlanan,  Yerel Radyo ve TV Kanallarında Psikologunuz Diyor ki, 14.00 Çayı, Toplumumuz Neden Şiddete Yöneliyor vb. Psikolojik Konularda canlı bağlantılı yayınlarla halkına inip psikoloji alanında Özellikle Stres konusunda yakında yayımlanacak.3. kitabı" 2 Psikolojik Ölçeği ve Akademik Değerlendirmeleri Stres konusunda 5 Makalesi bulunmaktadır"   ve ÖSS Tercihlerinde yıllarca menfaat ve karşılık beklemeden ücretsiz hizmet sunmuştur. Kendine ait 2 kişisel web sitesi bulunmakta " 2003 ve 2006 yıllarından beri hizmet vermektedir." ve Onlarca sitede çalışmaları yayımlanmaktadır. 2003 yılında 'Çağdaş, Bireysel ve Yönlendirici Eğitim Dizgesi /Dizgeci ' adlı yapıt ilk kitabıdır.

www.geleceginegitimi.com

 

    URL adresinden erişebilirsiniz.         www.gelecegin.egitimi.com   erişim sorunu bulunmaktadır '2003 yılındaki URL adresidir' URL adresindeki  kişisel sitesinde 'Çağdaş, Bireysel ve Yönlendirici Eğitim Dizgeci ' adı yapıtı yayımlanan yazar, Evli ve üç çocuk babasıdır. Not: Bu özgeçmiş yukarda belirtilen sitede 2003 yılında yer almış olup, sonradan güncelleme yapılmıştır.      Psikolojik Testleri, Psikoterapi Deneyimleri, Hipnoz ve Hipnoterapi uygulamaları, Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri  "MEB bağlı Örgün  Eğitim ve Özel Eğitim Kurumları" konusunda uygulamaları vb. konularda makalelerini   2. Kişisel Sitesi Halil TÜRKMEN PSİKOLOG adlı web sitesi 2006 yılından beri hizmet vermektedir. Bu sitede daha sonraki yıllarda yayımlanacak kitaplarının tanıtımı yapılmaktadır. Değerli erişimciler,    www.hturkmen.com  2. kişisel siteme, erişim sorunu yaşadığınızda; Lütfen,profilimin sağında web   bölümündeki linki  tıklayınız.    SAYGILARIMLA...               HAKKIMDA   Eğitim, Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda yazarın yaptığı çalışmalardan bazıları aşağıda çıkarılmıştır.    1995 yılında Gaziantep ilinde düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Seminerinde ' Liselerde görevli yönetici ve müdür yardımcılarının ÖSS-ÖYS Sınavları ve Tercihler ' Öğretim Görevlisi olarak seminerler vermiş, 1996 yılında Bayraktar Lisesi ve Gaziantep Üniversitesinin ortaklaşa il düzeyinde düzenlediği Paneli Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Professör'ün yönettiği; 'Birinci Eğitim Panelinde'  iki yardımcı doçent ile birlikte, panelist olarak görev almış,  Yıllarca, Yerel Radyo ve TV. Kanallarında 'Üniversite Puanlarını Hesaplama, Meslekler ve Tercihler, Psikologunuz Diyor ki, 14.00 Çayı, Toplumumuz Neden Şiddete Yöneliyor  vb.konularda;  bir çok  canlı bağlantılı programda görev yapmış, Öğretmenler Günü nedeni ile her yıl çıkarılan 'Öğretmenler Günü Dergisi' 1998 ve 1999 yılların da makaleleri yayınlanmıştır. Ancak emeklilikten sonra kendi isteği doğrultusunda makale göndermeye devam etmemiştir. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Komisyonlarında yıllarca aktif görevler almış,  15.Eğitim Şurası Gaziantep İli Komisyonlarında '8.Yıllık Kesintisiz ve Zorunlu Eğitimi Komisyonu" 8 yıllık eğitimi savunmuş, ancak ilköğretim sonunda yada 9. sınıfların yönlendirme Sınıfı olması ve öğrencilerin bireysel farklılıklar dikkate alınarak üst eğitime, ağırlıklı olarak Mesleki, Mesleki - Teknik , İşe -Hayata Hazırlayıcı Programlara yönlendirilmesi 8 yıllık eğitimin olmazsa olmazı olduğunu savunmuştur. MEB Eğitim Şurası' Adana Bölge Toplantısında komisyonlarda raportör olarak görev almış, konuşmacı olarak söz almış ve yönlendirme boyutunun ilköğretim sonu önemini savunmuştur. O yıllarda görevli, MEB. Müsteşar Yardımcısı bu görüşe karşı çıkmış, Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden oluşan ekibin desteği ile oylamaya gidilmiş bu görüşü Şur'a Kararları' na geçmiş; ancak Şur'a Kararları ,tavsiye niteliği taşıdığından bu karar siyasilerce kısmen uygulamaya konulmuş ve 8 yıllık kesintisiz eğitim yönlendirme boyutu olmadan yürürlüğe girerek; eğitim konusunda tarihi hatalardan biri daha yapılmıştır. Görüş, öneri,tavsiye ve projelerinin büyük bölümü  bu güne kadar,uygulamaya konulamamıştır.' Ayrıntılı bilgi 2003 yılından beri yayımlanan "Çağdaş, Bireysel ve Yönlendirici Eğitim Sistemi adlı ilk kitabının yayımlandığı 1. kişisel web sitesi, Geleceğin Eğitimi, geleceginegitimi www.geleceginegitimi.com        GAP Görme Engelliler ve Kız Lisesinde, sınıf öğretmenlerine düzenlenen 'Alt Özel Sınıflar ve Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi' seminerinde öğretim görevlisi olarak görev almış,        Ülke ve İl genelinde, çeşitli tarihlerde MEB.'ca düzenlenen 'İçel- Rehberlik ve Psikolojik Danışman Öğretmenler' ,İçel - Formatör - Yetiştirici Rehber Öğretmenler, Gaziantep - Temel Kabiliyetler Testi Uygulaması vb.' hizmet-içi eğitim kurslarına katılmıştır.  MEB.'ca düzenlenen ve 2-3 yıl süren; Gaziantep İlinde görevli tüm yönetici ve öğretmenlerin ' Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konusunda Eğitimi' hizmet-içi eğitimini Gazantep İli Formatör Psiklojik Danışman ve Rehber öğretmeni olarak, önce ildeki Psikolojik Danışman -Rehber Öğretmenleri eğitmiş, daha sonra yetiştirilen Psikolojik Danışmanlarla koordineli ve planlı düzenlenen Hizmet-içi Eğitim Kurslarında;Gaziantep İlindeki, Lise ve ilköğretim Okullarının tüm yöneticileri ve öğretmenlerinin yetiştirilmesi kurslarında koordinatör öğretim görevlisi olarak görev almıştır. 1995, 1996 ve 1997  yıllarında ' MEB.'ca Gaziantep iline Alan dışı Atanan (Jeoloji,maden,Ziraat Mühendisi vb alan dışı) Eğitim Formasyonu, Eğitim Fakültesi Mezunu Aday Öğretmenlerin, 'Adaylık Eğitimi' Kurslarının her aşamasında, Okullarda Rehberlik Hizmetleri, 657 sayılı yasa, mevzuat ve yönetmelikler vb. konularda Öğretim Görevlisi olarak görev almış, aynı görevi emeklilik sonrası görev aldığı Özel Öğretim Kurumlarında sürdürmektedir.     2000-2001 yılında ' Çağdaş, Bireysel ve Yönlendirici Eğitim Dizgeci' adlı bu yapıtı tamamlayarak, 2003 yılında web' deki bu adreste yayınladı. Çeşitli Psikolojik testler hazırladı ve düzenlemeler yapdı. Yıllarca yaptığı Psikoterapi,Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmaları ile ilgili deneyimlerini ve bireysel testleri süreç içinde bu sitedeki başlıklarda yayınlamayı hedeflemektedir. Halen, üç yıldır üzerinde çalıştığı ve bir kaç yıl sürecek ve belirli bir örnekleme uygulanarak, sonuçlara uygun Türkiye normlarının belirlenip, çalışmalar tamamlandıktan sonra,alandan bilim adamlarının,akademisyenlerin görüşleri ve önerileri ile yayınlanacak ' Türkmen Kişilik Envanteri ' isimli çok yönlü kişiliği belirleyen ölçek-envanterle ilgili çalışmalar devam etmektedir.        2001, 2002 ve 2003 yıllarında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi' nin organize ettiği İl Konseyi ' Madde Bağımlısı, Sokak Çocukları' daha sonraki yıl ' Bizim Çocuklarımız' projesi ile ilgili seminere katılmış ve bir sonraki konusu olan 'Eğitim' konulu toplantıya 'Uyuşturucu ve Madde Bağımlısı Çocukların Eğitimleri ve Topluma Kazandırılmaları Projesi' adlı,  bu konuda somut projeleri içeren görüşlerden oluşan makalesini, konseyde sunulmak üzere; ilgili konseye verilmiştir.                                                                                         Halil Türkmen                                                                                        01.05.2002 NOT: Yukarıdaki bilgiler 2002 yılına ait olup, yalnız profil" resim 2013 yılında değiştirilerek; güncellenmiştir. BU NEDENLE PROFİL RESMİ YENİDİR. 2016 yılında 2. Kitabı: YAŞAMINIZI ZEHİR EDEN İZLERİ TEMİZLEMEK      E Kitap olarak basımı yapılmıştır. İnternetten  kitap firmalarından erişilebilir.  YAŞAMINIZI UZATMANIN SIRLARI ( 3. Kitabı) ve STRESS, STRESLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ adlı 4. kitabı basıma hazırdır. Diğer 4 kitabı bazı düzeltme ve düzenlemelerden sonra basıma hazır hale gelecek ve okuyucularımın hizmetine sunulacaktır.

 

Ülkemizde Psikolog ve Psikolojik Danismanlık Mesleği Sonlanıyor mu ? Bölüm 1

Ülkemizde Psikolog ve Psikolojik Danismanlık Mesleği Sonlanıyor mu? Degerli Meslektaslarim, TBMM ‘de görüşülen Sağlık Bakanlığı Meslek Yasası, bu şekilde yasalaştığında; ülkemizdeki ...

30 Aralık 2015 | 1357

Devamı


Ülkemizde Psikolog ve Psikolojik Danismanlık Mesleği Sonlanıyor mu? Bölüm 2

Ülkemizde Psikolog ve Psikolojik Danismanlık Mesleği Sonlanıyor mu? "Makalenin, devamı" Bu yasa tasarısı, komisyonlarda olduğu gibi yasalaştığında, gerçi buna ihtimal bile vermek istemiyorum. Ancak tartışılmasının yarar...

30 Aralık 2015 | 1281

Devamı


Velilerimize Karne Günü Mesajı

' Velilerimze Karne Günü Mesajı' ( Size göre: Başarı-Başarısızlık) Sayın Veli, Dünyaya kazandırdığınız ve değer vererek;...

04 Ocak 2011 | 2549

Devamı


Çocuk Başarısında Velilere Düşen Görevler

Sayın Veli, Dünyaya kazandırdığınız ve değer vererek; canınızdan çok sevdiğiniz çocuklarınızın iyi ve kaliteli bir eğitim almaları ve topluma yararlı bireylere dönüşmeleri konusunda;...

29 Ağustos 2010 | 4027

Devamı


Uyuşturucu Ve Madde Bağımlı Çocukların Eğitimleri

UYUSTURUCU VE MADDE BAĞIMLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ VE TOPLUMA KAZANDIRILMALARI PROJESİ Uyuşturucu, uçucu madde (Tiner, bali vb.) bağımlısı çocuklar, sokakta yaşayan, sokakta yaşamaya...

21 Haziran 2010 | 3589

Devamı


Tümünü Görüntüle

  kişilik testi

  31.03.2016 Merhabalar hocam size acil ulaşmam gerekiyor. Erciyes üniversitesi besyo öğrencisiyim bitirme tezimde kullanmam gereken bir teste ihtiyacım var sizden ricam bana önerebiceğiniz sizin de izniniz olursa kullanabileceğim otistik çocuklar üzerinde... Devamı

  tetkık sonucu

  06.01.2016 estradıol degerı 173 post menepoz20 orta folıkuler faz 24 luteal faz80 periovulatory 62 tsh 0,56 0,34-5,6 progesteron 2,28 mid follıkur faz 0,31-1,52 mıd luteal faz 5,16-18,56 post menepoz 0,08-45,30 ... Devamı

  Ders programı..

  20.11.2015 Hocam iyi günler.. Meslek lisesinde okuyan 12. Sınıf öğrencisiyim. Meslek liseleri hakkında bilginiz vardır muhakkak fakat; temel dersleri göremediğim ve üniversiteye yönelik bir eğilim olmaması gibi sorunlar.. Bunlar hakkında yapabileceğim pek... Devamı

  SİGARA BAĞIMLILIĞI

  15.01.2014 Merhaba Ben 36 yaşında biraz yoğun tempoda özel sektörde çalışan birisiyim.18 yıllık sigara tiryakisiyim.Sigara alışkanlığından kurtulmamın sağlığım ve maddi açıdan gerekli olduğunu biliyorum.Bırakmak için 2 senedir yoğun bir çaba gösteriyorum... Devamı

  çok umutsuzum

  08.01.2013 merhaba ben 28 yaşında bekar biriyim yıllardır bu görücü olaylarından bıktım ailemse çok aşırı baskı yapıyır ve çevrede öncelikle ben önceden bakış açım iyiydi biraz evliliğe karşı şimdi ise baskılar yüzünden bunalıyorum evlilikten nefret ediyorum... Devamı

  andımız

  29.10.2012 Halil Bey; Kocaeli üniversitesinden bir grup öğrenci adına size bu maili atıyorum. Okullarda derse girmeden önce okunan 'andımız', araştırma konumuz, çocuklar üzerindeki etkisini bir uzman olarak size danışmak istedik, gerek içerik gerek uygulama... Devamı

  Sosyallik Fobisi

  06.09.2012 Merhaba. Ben Gizem Çavuş. 15 yaşındayım. Liseye geçtim. Benim küçük yaşlardan beri toplum önünde veya biriyle konuşma problemim var. Heyecanlanıyorum, ellerim terliyor, titremeye başlıyorum.Artık bundan çok şikayetçiyim. Tüm arkadaşlarım gibi... Devamı

  merhaba

  31.07.2012 merhabalar hocam,benim 4-5 yıldır sürekli hale gelen bir sorunum var ve sürekli düşünüyorum bunu fakat çözümünü bulamadım,ben porno izlemeye normal olarak başladım ve o zamanlardan hep 40-50 yaş üzeri erkeklerin olduğu pornoları tercih... Devamı

  lütfen yardım et

  03.02.2012 Selam nasılsınız ben işitme engelliyim.19 yaşındayım 3 senedir erkek arkadaşım var orada işitme engelli konuşabiliyor duyabiliyor ancak.ilk ilişkimizi çok güzel geçiyorduk.Bazen aramızda sorun oluyor.Benim psikolojim bozuk olduğumda düzenli ilaçları... Devamı

  yardım please !

  24.01.2012 maddi durumum el vermediği için boşanamıyorum..15 yıldır artık hiç sevmediğim ve de sevilmediğim birisiyle sadece kağıt üzerinde nikahlı eşim olduğu için ve imkanım olmadığı için birlikte yaşıyorum..2 çocuğum var..ama artık onların hatırına bile... Devamı

  Tümünü Görüntüle