Rahatlatıcı ve Geliştirici Danışmanlıkta Sosyal Hizmet Uzmanları


15 Ocak 2009

2643


Sosyal Hizmet Uzmanlarından Danışmanlık Almak

Sizde Rahatlatıcı ve Geliştirici Etkiler Sağlar;

Bu güne kadar, yaşamınızın çeşitli kesitlerinde duygusal, sosyal ve ekonomik çeşitli zorluklarla, engellerle, sorunlarla karşılaştınız, bu günden sonra da bu tür zorluklarla karşılaşmak her zaman ve herkes için söz konusu.

Karşılaştığınız zorluklarla, engellerle ve sorunlarla baş etmek için verdiğiniz tepkiler, kimi zaman sizi rahatlattı, kimi zaman üzücü sonuçlarla karşılaştırdı.

Çoğu zaman sizi olumsuz yaşantı deneyimleri ile yüz yüze getiren o anı keşke yaşamasaydım dedirten düşüncelerle beraber, zihninizdeki olay ve olgularla ilgili temas biçiminizi sorgulamaya başlarsınız. Kendinize yöneltebileceğiniz sorular şunlar olmalıdır;

1- Farklı bir tepki ve yaklaşım sergileseydiniz acaba daha olumlu bir sonuç alır mıydınız?

2- Oysa tepkinizin haklı olduğunu düşündüğünüz ve gereken her şeyi söylediğinize ve yaptığınıza inandığınız halde, neden beklediğiniz sonucu alamadınız ?

3- Belki de domino taşı gibi yıkılan, kurgularınızı yerle bir eden ilk hareketin sebebini ararsınız da bu aklınıza bile gelmezken çevrenizdekilerden sorarsınız hesabı farkında olmadan, bu anlarda sizi sürükleyen, iteleyen duygular aklınıza gelmeli  mi ?

4- Paylaşmak istersiniz, yakın ve dostlarınızla olanları sanki sorunu da paylaşacaklarını hatta sizin için bir şey yapacaklarını düşünerek dökersiniz içinizi ve sonuçta bir hayal kırıklığı mı yaşarsınız?

5- Kırgınlıklarınız gittikçe artmakta, sevmediğiniz insanlar sayısı katlanmakta ve öfke duymaya ve öfkenizi yerli yersiz haykırmaya başladığınızda tek başınıza altından kalkamayacağınızı anlayıp içine kapandığınız oldu mu?

İşte tam bu aşamada, insana yardım mesleklerinde başı çeken Sosyal Hizmet Uzmanları, size;
 - Kendinizi tanımanızla ilgili yardım,
 - Destekleme ihtiyacınızla ilgili yardım,
 - Düşünme süreçlerinizle ilgili yardım,
 - Bilgi edinme ihtiyacınızla ilgili yardım,
 - Geleceğinizi planlama ile ilgili yardım,
 - Bilinçli yaşama ve toplumla bütünleşmeyle ilgili yardım,
 - Kaynak kullanmayla ilgili yardımda bulunabilecek
Sosyal Hizmet Uzmanlarından danışmanlık almanız, yaşamınızı iyileştirici, rahatlatıcı farklar yaratarak yaşamınızı yeniden tasarlama ve geliştirme fırsatı bulabilirsiniz. Bu sizin dünyaya ve olaylara bakışınızla ilgili yapacağınız, Sosyal Hizmet Uzmanlarının sizin için öngördüğü yaşamınızı iyileştirici kendi kendine yardım becerinizi güçlendirmeyi amaçlayan profesyonel yaklaşımından yardım ve destek alma girişiminizle ilgili başarınızdır.

           İnsana yardım mesleğinin uygulamacısı olarak Sosyal Hizmet Uzmanları, kentsel yaşamın tüm zorlukları karşısında sizi kaderinize terk etmeyerek, elinizden tutup, aydınlığın, berraklığın alternatif yollarını görmenizde yardımcı olarak yanınızda olacaktır.

Temel fonksiyonları bakımından;
1- Günlük yaşamınızdaki sıkıntıların sorun boyutuna ulaşmasını önleyici,
2- Birey olarak sizin ve ailenizin yetersizliklerini giderici, yani onarıcı ve
sağlıklı ilişkiler kurup topluma uyum sağlamanızı kolaylaştırıcı ve,
3- Yaşam kalitenizi geliştirici etkileri görmenizde söz konusu olacaktır.

         Tüm bunar için hasta olmanızı beklemek kesinlikle gerekemiyor. Çünkü Sosyal Hizmet Uzmanları sağlıklı insanlara yardım etme ve problemler ortaya çıkmadan koruyucu, önleyici ve rehabilite edici nitelikleri olan danışmanlık hizmetlerinin öncelikli vermeyi temel mesleki bir bakış olarak belirlemiştir.

       
Sosyal Hizmet Uzmanları hastanın doğrudan tedavisiyle ilgilenmez, tamamlayıcı sağlık boyutunda insana yardım yaklaşımı olarak hastayla ilgilenir. Çok boyutlu sağlık hizmetlerinin psikososyal boyutunda devreye girer ve sağlığı/iyiliği tamamlayıcı ve geliştirici mesleksel müdahalelerle etkileşimi sağlayarak hastaya destek verir.

        Bu yüzden Sosyal Hizmet Uzmanlarının daha çok sağlıklı insanlara yardım sağladığını, karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm bulmalarında destekleyici fonksiyonunun ön plana çıktığını baştan belirtelim.

“Sosyal Hizmet Uzmanları Sağlıklı İnsanlarla Çalışır”

“Ancak sağlıklı insanlar Sosyal Hizmet Uzmanının danışmanlık hizmetinden doğrudan ve etkili olarak yarar görür.”

“Hasta ve hastalıkla ilgili çalışmalar de yalnızca destekleyici, moral verici ve uyum sağlayıcı olarak işlev görür.”


Öyleyse; Sosyal Hizmet Uzmanından danışma hizmeti almak, öncelikle sağlıklı insanların başvurabileceği ve yaşamlarını iyileştirme ve geliştirme ihtiyacı için ve duygusal ve sosyal sorunlarını paylaşıp, gerçek bilimsel bir yardım süreci için öncelikle söz konusu olmalıdır.

Sonuç olarak;

Sosyal Hizmet Uzmanlarından Danışmanlık Hizmeti Almak

-“Öncelikle modern sağlıklı insanın yönelimidir.”

-“Sorun hasta ve hastalık boyutuna ulaşmadan, bireyler Sosyal Hizmet Uzmanına ulaşmalıdır”

-İnsanların rehabilitasyon amaçlı girdikleri süreçlerde Sosyal Hizmet Uzmanları, Rehabilitasyon ekibinin bir üyesi olarak desteği istenir.”

-“Hasta ve hastalık boyutunda ise, tedavi sürecinde ve sonrasında tamamlayıcı ve destekleyici sağlık hizmeti olarak Sosyal Hizmet uzmanı devreye girmesi beklenmelidir.”

-“Sosyal Hizmet Uzmanları, sistem teorilerinden yararlanırken, bireye bir bütün olarak ailesi ve çevresi ile birlikte sahip çıkar. Bu bütüncül yaklaşımın bir sonucu olarak Aile odaklı çalışma beklentilerinizde ilk akla gelen insana yardım mesleklerinin öncüsü durumundaki Sosyal Hizmet Uzmanları olmalıdır.”

-“Sosyal Hizmet Uzmanları, Ruh sağlığı konsültasyon, Rehabilitasyon ve Eğitim ekibinin bilimsel ve doğal üyesidir. Sosyal Sağlık Ekibinin ise temel üyesidir.”
Sosyal Hizmet Uzmanları;
- Kişisel ve Sosyal Gelişim kavramlarının çalışılmasında kilit işlev görür.
- Pozitif Eğitim ve Yeniden Eğitim kavramlarını çalışır.
- Bilinçli yaşam tekniklerini insana yardım amaçlı olarak ele alır.
- İletişimi terapötik sorun çözücü bir araç olarak ele alır.
- Sanatsal öğeleri ve türleri sanatla sosyal çalışma tekniği olarak insanı ve yaşamını iyileştirici ve rahatlatıcı etkiler olarak işler.
- Danışmanlık hizmeti almak tüm bunlarla beraber sağlıklı bir yön tayini ve yönlendirilmeyi beraberinde getirir ki bu koçluk mesleğinin de temelini oluşturur.

           İnsanların gerek kendileri ve aileleri için, gerekse yaşamın ve sosyal çevrenin daha uygun ve olumlu şekillenmesinin tasarlanmasında, sağlıklı ve mutlu bir toplumsal yapıya ve kalkınmaya ulaşılmasında çağdaş bir alışkanlık olarak ve yararlarını umarak, az çok sorunlarla karşılaşmış ve bu sorunları aşmak için sağlıklı bir insan olarak çözüm bulabileceği ilk adres deneyimli ve donanımlı Sosyal Hizmet Uzmanları olmalıdır.
ALİ SONGÜL Antalya,2009

Yorumlar