Kadın Lehine Pozitif Ayrımcılık = Naz, Kapris, Kıskançlık mı?


11 Ağustos 2009

4179


Moda deyimle pozitif ayrımcılık talebinde bulunan kadınlar!

Erkeklerle eşitlenebilmek, erkek hegemonyasına son vermek için Hükümetler nezdinde girişimlerde bulunup, bu güne kadar aleyhlerinde oluştuğunu söyledikleri koşullarda tersine akışı sağlamak isteyen kadınlar!

Her şartta ve koşulda erkeklerle eşit, hatta daha iyi özelliklere sahip olduklarını savlayan kadınlar!

İhmal edildiklerini düşündüklerinde-eşlerinin işlerinin onlardan önce geldiğinde-seni sevi yorumları daha az duymaya başladıklarında-eşleri onlara daha az zaman ayırdıklarında-saçları, kıyafetleri fark edilmediğinde hırçınlaşıp kıskançlaştıklarını;

Eşlerinin ilgisinin hep üzerlerinde olmasını istediklerinde-ne zaman karşı tarafın ilgisinde azalma hissetseler kapris yaptıklarını-ne zaman erkek eski ilgisini gösterse kadınların kapristen vaz geçtiklerini-ilgi gördükleri ve Sevildiklerini hissettikleri sürece mutlu olduklarını ve huzur verdiklerini-erkeklerin sevgilerini hissettirme konusunda daha çok çaba göstermesi gerektiğini de söyleyen kadınlar!

Mutlu olmak için başkasının/erkeğin mutlu etmesi gereken-sevildikleri konusunda her zaman tereddütlü olup, sevildikleri her zaman hissettirilmesi/gözlerine sokulması gereken-spotları hep üzerinde isteyen.Hep ilgi odağı olması gerekirken, ilgi azalmasıyla karşısındakini huzursuz eden, kapris yapan kadınlar!

Evet, günümüz kadını o kadar kendinse güveniyor, o kadar ayakları üzerinde dura biliyor ki! Erkeği ne şart altında olursa olsun zapt-ı rapta almak için ilişkilerde kasti kıskançlık yapabiliyor, huzursuz edebiliyor, kapris yapabiliyor.

Ya da böyle bir kadın modeli yaratılarak; İlişki zemini üzerinde yükselen eşitlik, çıkar gözetmezlik, dayanışma, tekil ben olma yerine biz olma, şefkat, hoş görü ve tolerans temellerinden yoksun, ilk zemin sarsıntısında yerle bir olacak gecekondu evlilikleri yaratılmak isteniyor…

Aynı istikamette gitmesi, aynı yükü taşıması için bir arabaya koşulan karşı cinsten iki beni âdem, eşit disiplin-eşit fedakârlık-eşit duyarlılık-koşulsuz sevgi ve sabırla yaşamın zor anları olan yükü sırtlasın, huzur-mutluluk ve aydınlık günler istikametine de coşkuyla koşsun.

Orta çağ zihniyeti olan ;Erkek kadının küçük tanrısıdır-koşulsuz kadın erkeğe itaat eder-terbiye için erkek kadını tımar eder-erkek kadının karnından sıpayı,sırtından sopayı eksik etmeyecek-kadın mahremdir,evine kapanacak gibi…Sapkın inanış/yöntem/davranış kadar sevgiye düşman bu kadın beklentileri tarifi,pozitif ayrımcılığın olmazsa olmazı değildir umarım!... Kadında erkekte koşulsuz ve tereddütsüz saf sevgiyle karşısındakini beslerse,kalıcı ve mutluluk veren ilişkiler miras bırakır çocuklarına.


Yorumlar