Otizmli Bireylerde Konuşma ve Dil Terapisi


29 Nisan 2009

3829


Otizmli bireylerin bazılarında sözel iletişim becerisi olabilirken bazılarında ise bu beceri hiç olmayabilir.Otizm tanısı alan her birey konuşma ve dil terapisi almalıdır.Çünkü konuşma ve dil terapisi sesleri öğretmek ,doğru çıkarımını sağlamak demek değildir.Bu terapinin amacı iletişim becerilerini geliştirmektir.Sözel ifadesi olmayan bireylerin de iletişim becerileri geliştirilebilir.Sözel ifadesi olan bireylerin de dili daha işlevsel ve uygun kullanması sağlanabilir.

Ne yazık ki konuşma ve dil terapisi denildiği zaman akla ses,hece ya da kelime çalışmaları ve bu kelimelerin doğru telaffuz edilmesi için yapılan çalışmalar gelmektedir.Oysa ki konuşma ve dil terapistleri otizm tanısı alan bireylerle çalışırken birey hakkında bilgi toplarlar,var olan iletişim becerilerini gözlemlerler,dil ve konuşma ki bunlar iki farklı alandır alanlarında amaçlar belirlerler,sosyal dil becerilerin öğretilmesi için çalışırlar,bireyde sözel beceri varsa bunun düzeyine bakarak geliştirilmesi için amaçlar çıkartırlar,eğer sözel beceri yoksa en uygun iletişim metodunu tespit ederek bireyle bu metot üzerinde çalışırlar.

Asperger tanısı alan bireyler normal yaşta konuşmaya başlamalarına ve zihinsel olarak sorun yaşamamalarına rağmen bu terapiye ihtiyaç duyarlar.Çünkü bu bireyler dili düzgün cümleler kullanmalarına rağmen konuşmalarının içeriği çok zengin değildir,sosyal dil becerilerde ve uyum sürecinde sıkıntı yaşarlar,soyut kavramları isimlendirmelerine rağmen konuşmalarında bu kavramları yerinde ve anlamalı kullanmakta sıkıntı yaşarlar.

Otizm tanısı alan bireyler karşılıklı konuşma becerilerinde problemler yaşarlar.Ezberlenen bilgileri aktarmak ,ezberlenen cümleleri kullanmak,sadece ihtiyaç bildiren durumlarda konuşmak karşılıklı iletişim değildir.Terapistler bireylerin var olan karşılıklı iletişim becerilerini kullanması,geliştirmesi,dil becerilerini daha fazla ortamda daha farklı bireylerle uygun şekilde kullanması için çalışmalar yaparlar.Otizmli bireyler için günaydın,merhaba demeyi öğrenmek zor değildir fakat bunu yerinde ve uygun şekilde kulllanmakproblemdir.Terapistler karşılıklı bilgi alışverişi,konuşma ve ortak ilgi dediğimiz joint attention üzerinde çalışırlar.Bunlar üzerinde çalışmak çok önemlidir,çünkü bilgi aktarımı ve öğrenme bunlar sayesinde olmaktadır.

Sosyal dil becerilerinde sıkıntı yaşayan bu bireyler konuşurken konudan uzak,ilgisiz başka konulardan konuşabilir,sınırlı bir anlatımı olabilir,olayı sırasına göre anlatamayabilir,sırasını beklemeden konuşmaya devam edebilirler.Terapistler bu alanda bireylerle çalışarak iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olurlar.

Yukarıda değindiğimiz gibi otizm tanısı alan birey sosyalleşmede,iletişim kurmada,iletişimi devam ettirmede problemler yaşayan bireylerdir.Bu bireylerle yapılacak olan terapinin amacı iletişim becerilerini geliştirmektir; bireye ses,harf,kelime öğretmek değildir.


Yorumlar