Modern Çağın Yerleşememe Sorunu


30 Aralık 2015

1338


Kentleşme ve kentleşme ile birlikte gelen yerleşme günümüzde büyük bir problem haline gelmeye başladı. Genel olarak kentleşmenin tanımı, kent sayısının ve kentlerin nüfus sayısının artmasıdır. Bununla birlikte yerleşme ise; kentleşmenin boyut ve şeklidir.

Modernleşmekteyiz ve çağ gereği de yaşayışlarımız, yaşam tarzlarımız değişmekte ve bizlerde çevremize ayak uydurmak durumunda kalmaktayız. Nasıl yerleşiyoruz?

Moda-Yaşam Tarzı

Nasıl ki bir dönem deniz kenarındaki evler, denize bakan evler ya da sokak başlarındaki evler modaysa şimdilerde ise sitelerde yaşamak moda ya da yaşam tarzı haline geldi. İnsanlar neden sitelerde yerleşim istiyorlar? Bunun nedenini birçok faktöre bağlayabiliriz. Güvenlik ihtiyacı, kişisel ihtiyaçların (spor-alışveriş) artması ve niteliğinin değişmesi ve kişilerin kendi seviyelerinden ve kültürlerinden kişilerle yakın olabilme gereksinimi.

Öncelikle hepimiz için önemli olan ve öncelikle gelen güvenlik ihtiyacından bahsedebiliriz. Kendimiz ve çocuklarımız için en önemlisi; can güvenliği. Peki tek güvenli yer siteler mi, siteleşen semtler mi? Bu yapılar arttıkça sadece sitelerin güvenli yerleşimler olduğuna dair inancımız artıyor. Güne bu düşünceyle başlayıp bu düşünceyle bitirdiğimiz için hem kendimizi hem de çevremizdekileri etkileyebiliyoruz. Bununla birlikte tabiî ki herkesin maddi seviyesine göre ihtiyaçları değişiyor. Daha iyi bir restorantta yemek yemek, kişisel bakıma daha çok önem vermek gibi.

Halka açık bir alanda yürüyüş yaparken gerçekten kendi statümüzde olan kişilerle mi olmamız gerekiyor? Siteleşen semtlerin bizlere sağladığı faydaların yanında aslında bizden götürdükleri de var. Eğitim, kültür, maddi seviye ve başka birçok özelliğe göre bizi sınıflandırıyor. Çocuklarımızı güvenli bir ortamda yetiştirirken aslında onları sokaktan, doğallıktan izole etmiyor muyuz? Bizlere benzemeyen, bizim gibi olmayan diğer insanlarla halka açık bir parkta yürürken kendimizden ne kaybediyoruz? Şunu unutmamak gerekir ki, toplumların değişmesi ve gelişmesi için farklı düşüncedeki kişilerin bir arada yaşaması; çatışması, tartışması ve bir şekilde uzlaşması gerekir.
Bizler siteleşen yapılar içinde var olarak; sokağı unutmak, orada olan aykırılıklara gözümüzü kapatmak ve sadece bizim gibi olan, bize benzeyen insanlarla yaşamaya çalışıyoruz.
Modernleşmeye ayak uydururken aslında sokakta olan güzellikleri, doğallıkları unutuyor ve modernleşme adı altında kültürümüzü değiştiriyoruz. Yanından geçerken bizi rahatsız eden kişilerin aslında bizler gibi o kültüre bağlı ancak sadece bizlerden farklı olarak o kültürün değişik bir yansıması olduğunu unuttuk mu? Sizce biz yerleşebiliyor muyuz?

Sevgilerimle


Yorumlar