Çocuk İhmali Ve Sömürüsü


12 Nisan 2010

2035


 

Çocuk örselenmesi ve sömürüsü çocukların anne, babaları, bakıcıları ve diğer kurum ya da kişiler tarafından; bedensel, duygusal, bilişsel ve cinsel gelişimlerini engelleyen eylem ya da durumlarla karşı karşıya bırakılması ya da bu gelişimlerin bilerek, isteyerek zedelenmesidir. Bu bağlamda bakıldığında örselenme be sömürü kasıtlı bir olgu olarak nitelenebilir. Ancak ihmal, anne, baba, bakıcı ve diğer kurum ya da kişilerin çocuğa bakma ve koruma yükümlülüklerini gereğince yerine getirmeme sonucu ortaya çıkmaktadır. Bir başka değişle; çocuğun beslenme, korunma, eğitim ve sağlık gibi temel gereksinimlerinin karşılanması ihmal edilmemektedir.

ÇOCUK İHMALİ

       Uygulamada karşılaşılan ihmal örnekleri bazı başlıklar altında toplanabilir:

       Tıbbi İhmal: Çocuğun sağlıklı gelişmesini olumsuz yönde etkileyecek şekilde tıbbi bakımı yaptırmama ya da geciktirme, sağlık personelinin önerilerine uymama, aşılarını yaptırmama, gebelikte uyulması gereken koşullara dikkat etmemem (sigara, alkol, madde kullanımı) gibi ihmallerdir.

       Duygusal İhmal: Çocuğun en üst düzeyde gelişimini sağlayacak duygusal paylaşımın olmaması; sevgi, koruma ve destek eksikliği biçiminde gözlenir.

       Eğitim İhmali: çocuğun yetenek ve becerilerine göre uygun eğitim olanaklarından yararlanamaması, öğrenmeye yönlendirilememesi, araştırma ve zihinsel gelişmenin özendirilip desteklenmemesi gibi durumlardır.

       Anne, babaların çocuklarını korumada gösterdikleri ihmal de bu başlık altında ele alınmaktadır. Gösterdikleri ihmalde bu başlık altında ele alınmaktadır. Çevre duyarsızlığı ve çevredeki tehlikelere yönelik yeterli önlemin alınmaması çocukların kazalara uğramalarına, örselenmelerine ve sağlıklarını yitirmelerine neden olabilmektedir.

       Sosyal İhmal: Kurum ve kuruluşların, sorumlu oldukları alanlarda bu sorumlulukları konusunda duyarsız davranarak çocuklara yönelik ihmallerde bulunmalarıdır. Hastanelerde, çocukların gereğinden önce ya da sonra taburcu edilmeleri, anne, babanın yakınlığına izin verimemesi, çocuğun duygularının göz ardı edilmesi, belediye hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle çockların çukurlara, göletlere düşmesi, güvenli yol geçişlerinin olmaması gibi ihmaller sosyal ihmal örneğidirler.

Yorumlar