Stres Altındaki Polis


14 Temmuz 2009

4227


İnsanlığın bir arada yaşamaya karar verdiği andan itibaren birlikte yaşamakla ilgili kurallar konulmuş ve bu kurallara uyulmamasının takibi bir arada yaşayan toplum adına organize görevliler gurubunca yapılmıştır.

Günümüz yaşam biçiminde toplumlar Devletleşmiş ve onlar adına Devletin oluşturduğu Ceza Kanunları ile toplumun asayişinin temini görevlisi olarakta Polis isimli teşkilat hizmet vermektedir.

Yani eski çağlardan bu yana toplumların ilkeler doğrultusunda varlığını devam ettirmesi ile ilgili kurulan kuruluşlardan biride Polistir.

Dünyada olduğu gibi bu gün Ülkemizdede suçun ve huzurun tanımının içerisi dolu doludur.

Klasik suçlarla birlikte,akla hayale gelmeyen yol ve yöntemlerle işlenen suçlar yaşamımıza girmiştir.

İstanbul gibi bir metropolde suç takibi esnasında polis kurşunu ile bir hayatın yitirilmesi sonrasında,semtin-mahallenin-kalabalıkların veya legal/illegel gurupların kurşunu atan polis özelinde tüm kolluk görevlilerini ve dahası devletin var oluşunu hedef alan ayaklanmayı anımsatan saldırganlıklar geçmişte olmuştur,gazete arşivlerinde hala vardır.

İzmirde dur ihtarına uymayan bir gence görev bilinci ve sorumluluğu dışında ateş ederek ölmesine sebep olan Polisin yargılanmasında ölen gencin ailesi ile dernek adı altında bir araya gelen insanlar saldırganlaşmış,yargılamayı tanımadıkları izlenimi yaratmıştır.

Profosenellik isteyen,uzmanlık isteyen bu kamu hizmetlisinin konusuyla ilgili mutlak iyi eğitilmesi elzemdir.

Eğitimin toplumsal dokuya ne kadar uygun olduğundan çok bu yazıda,bire bir kolluk görevlisinin psikolojik ve ruhsal anlamda o göreve nasıl hazırlandığı(hazır olup olmadığı)ile ilgili konuya değineceğim.

Yüksek okul mezunlarının iki yıl Polislikle ilgili eğitilip sokakta Kamu adına kamuya hizmet etmesi için gönderilmesinde aranan ve önemsenen kıstaslardan birinin ruh sağlığı,kaliteli kişilik oluşumu ve baskı altında psikolojik sapmalara dirençli olup olmadığının belirlenmesi olduğuna inanmayı çok isterdim.

Gene İstanbulda kendi kader birliği yaptığı ekip arkadaşlarını katleden trafik Polisinin ruhsal durumunun,bırakın Polis olarak görev yapmasını sivil yaşamında bile toplum için tehdit oluşturduğu,basında çıkan haberlere göre uzmanlarca tesbit edilmiştir.

Basit bir kavga olayında bile görev alan kolluk görevlisi,fark etmediği/itiraf etmediği derecede Aşağılık kompleksine-yetersizlik duygusuna sahipse,baskı altında davranışlarını konturolünden çıkaracak ruhsal sorunlara sahipse;

Ya kendisi istenmeyan bir biçimde yara alıyor,örseleniyor yada karşısındakilere zarar veriyor.

Soğuk kanlılık,kendinden emin olma(özgüven) ve bir kuyumcu titizliği,üstün bir konturol altına ala bilme yetenegi gerektiren bu görev için seçilen Amir -Memur görevliler,mesleğe dahil olmadan doğru kaynaklardan,yetkin insanlardan seçilmeli.

Stresin ve adrinalin insana itici bir güç olduğu kesin.Konturollü ve bilinçli stres motivasyonu artıran hedefe kilitlenmeyi kolaylaştıran bir haldir.

Polis olarak FARKINDALIK ı yaşaya bilen birey stresi konturol altına almayıda bilir.

Görev sınırları ile ilgili net bilgilendirilmeyen,pratikte yaşarken mecburiyetlerle esnekliği keşfeden,kendi ruhsal ve bedensel sınırlarını geliştirmek amacıyla hiç zorlamayan birey,rutinin dışında davranışlar bekleyen iş kolunda vücut bulan gelişmelerde apışıp kalmak,belayı def anlamında en uç davranışı sergilemek dışında başka seçeneklerin olduğunu düşüne bilirmi?

Gücün kendi bilinci,yetenekleri ve bedensel özelliklerinden gelmediğini için için bilen genç/toy birey elindekinin daha önce karşılaşmadığı kadar kendisine itibar kaynağı olduğununda ikilemi ve baskısında omurgasız davranışlara itibar ederse,ortaya çıkanında bireysel tercih değil devletin yanlışı olarak irdelenmesi toplumsal örgüyü gevşetmezmi?

Kendi ikileminde ziğ zağlı davranışların tutsağı olan genç,sosyal ve ekonomik şartların zorlamasıyla oluşan stresin dışında kat be kat baskı altına girmezmi?

Sokaktaki iyi eğitimli insana oranla kat be kat baskıyla başa çıkması gereken Polis,stres yönetimi ve kişisel/ruhsal gelişimi ile ilgili umut vaat eden hedeflere sahip olmadan günümüz şikayetlerinden arınıp profosyonel standartlara sahip olamaz.Öz saygıyı,öz güveni,pozitif düşünmeyi,sorunları matamatik problemi gibi tane tane çözmeyi pratikleştirmeden/içselleştirmeden aranan vasıflara sahip olamaz.

Tapu kadastro memurluğu,Nüfus ve Vatandaşlık Memurluğu gibi saliselik zaman dilimlerinde baskıya muhatap olmayan,hemen anında karar vermasi,hemde doğru karar vermesi gerekmeyen kamu görevlilerinin seçildiği sistemle hizmete kolluk görevlisi seçmek, ne kadar titiz davranılsada iç dünyanın fark edilmemesine sebebiyet verebilir.

Polis olma sebepleri geçmişte genellikle sabit gelir,macera ruhu,otoriteyi temsil eden Üniforma ve sivil hayatta daha önemsenecek kazançlar elde etmeyi,daha önemsenecek makamlara yükselmeyi düşlememe oluştururken artık bunların arasında belli anlayışa sahip guruplara aidiyet te sayılmaktadır.

Sürekli Pisliğin içerisinde bulunan (bastonu elinde tutanın elini değmeden izmaritleri ve çirkinlikleri topladığı) bastonun ucundaki nodul(çivi)görevi olarak tanımlana bilecek bu görev için psikolojik sağlamlık ön planda tutulmalı ki zamanla kendisi de pisliğin bir parçası olmasın.

Şu ana kadar Polis okullarına kabul ile ilgili tesbitler yukarıda eksiği ile fazlası ile yapıldı.

Ya görevde zaman mevhumu olmayan,istirahati sağdece uyumak ve uzanmak tanımında anlam bulan,eğlenme/deşarj olma,halı saha futbolu dışında spor yapma,eğitici/kültürel faaliyetlerde bulunma fırsatı bulamayan ve düşüncesi taşımayan,halen görevde bulunan kolluk görevlisi ile ilgili ne yapılıyor?

Onurumuz,haysiyetimiz,malımız ve canımız emanet edilen Polis,görevde/özel yaşamında yaşadıklarından tortu kalanlar zarar vermesin diye kişisel gelişimi ile ilgili yönlendiriliyormu?

Disiplinin profosyonelleşmediği,hıyaraşik düzenin alt ve üst görevliler için samimileşmediği ünitelerde görev yapan insanların,bunalımları-coşkuları-kuşkuları-özlemleri-ihtiyaçları ciddiye alınıp,inceleniyormu?

Toplumun büyük çoğunluğunun,şartların zorlaması ve iyi eğitilmemesi sonucu davranış bozukluğuna,küçük büyük psikolojik rahatsızlıklara sahip olduğu günümüzde;

Yaşam kalitesi ve hayatı yaptıkları ve yapmadıkları ile saliseden az bir sürede değişe bilen,çok özel yeteneklere/işlek bir zekaya sahip olması gereken Polisinin toplumun dışında addedilmesi mümkünmü?

Heleki görevdeyken sağlık şikayeti olarak psikolojik nedenlerden resmi kurumlara başvurmanın,şefkat ve anlayışla tedavi olmadığı/meslekten koparılmayı gerektiren bir salaklık olduğu teşkilatta yaygın kanıysa.

Adama iş anlayışıyla değil işe adam anlayışı ile uygun zeka,uygun pratik çözüm yetenegi ve ruhsal yapı sahibi insanların teşkilata katılması toplumun barış içinde yaşaması için öncelik olmalıdır.

Bu günki gibi hiç bir işte başarılı olamayacağına kanaat getirmiş veya bir inanç,bir öğreti iteklemesi ile göreve talip olmuş bireyler,kalabalıklar oluşturmaktan başka bir işe yaramaz.

Topluma hizmet adına psikolojik destek ve ekonomik yeterlilik olmadan sokakta yaz/kış-gece/gündüz-bayram/cenaze ve hastalık demeden göreve zorlanan görevlilerin ciddiye alınma zamanı gelmiştir.

Dünyada Polis teşkilatı çok özenilen,elit özellikler içermesi hedeflenen bir yapıya kavuşmak üzeredir.

Ruh sağlığı hizmeti teferruat olmaktan çıkarılıp,bu insanlarında kolayca ve güvenerek ulaşabileceği hale getirilmelidir.

Sevgili Polis kardeşim!

Kişisel gelişimin ve ruh sağlığın,kendine ve hizmet etmeye yemin ettiğin topluma borcundur.

Kurumunun yapısı sana bunlarla ilgili destek olmuyorsa,kendin için,kurumun için,toplum için ve ailen/çocukların için sen şartları zorla.Oku ve öğrenmekten utanma/gocunma.


Yorumlar