Tüp Bebek Tedavisinde Yumurtaları Döllenmeyen Çiftlerde Kalsiyum İyonofor ile Döllenme Gerçekleştirebiliyoruz


29 Aralık 2015

1359


Tüp bebek tedavisi sırasında döllenme olmaması nedeniyle embryo transferi yapılamayan olgularda, kalsiyum iyonofor kullanarak yumurtaların aktivasyonu ve döllenmenin sağlanması (Kimyasal Dölleme)

Şiddetli erkek infertilitesi olan olgularda mikroenjeksiyon-ICSI işlemini uygulamaktayız. Ama bu işlem sonrasında % 20-30 olguda yumurtaların fertilize olmaması-döllenmemesi durumu ile karşılaşılabilmektedir. Hatta bazı çiftlerde bu durum % 50 nin üstü oranlara bile çıkabilir. Döllenmenin hiç olmaması ise, % 1-5 olguda görülür. Total döllenme-fertilizasyon başarısızlığı denilen bu klinik olgunun birçok nedeni vardır. Bu nedenleri kısaca özetlersek;

 

Erkek – Sperm Kaynaklı Nedenler

Spermlerin anormal genetik yapısı

Sperm vitalite-canlılık sorunları

Sperm çekirdeğinin çözünmesindeki problemler

Kadın – Yumurta Kaynaklı Nedenler

Genetik bozukluklar

Yumurtalardaki olgunlaşma-matürasyon problemleri

Ayrıca hiçbir nedenin olmadığı açıklanamayan olgular da vardır.

 

Spermin yumurta-oositi döllemesi sürecinde spermin yumurtanın dışındaki zarı geçmesi, yumurtanın aktivasyonunu başlatan ilk reaksiyondur. Asıl oosit aktivasyonu ise; spermin yumurtanın zarını geçip, baş kısmındaki enzim içeriğini yumurta içine bırakması ile gerçekleşir. Oosit aktivasyonundaki en önemli süreç ise, oosit içerisindeki kalsiyum miktarının artmasıdır. Spermde bulunan fosfolipaz C maddesi yumurtadaki bu kalsiyum artışını uyarır. İşte fosfolipaz C maddesinin spermde eksik veya hiç olmaması, döllenme-fertilizasyonun olmaması ile sonuçlanır. İşte biz oositin aktive olmadığı için döllenme sorunu yaşanan olgularda devreye girerek, değişik yöntemlerle oositlerin aktivasyonunu sağlamaktayız. Oositlerin aktivasyonunda kullandığımız yöntemlerin başlıcaları şunlardır:   Mekanik Aktivasyon: Yumurta zarında iğneler yardımı ile sağlanan açıklıklardan yumurta içine kalsiyum iyonu akışının gerçekleşmesi prensibine dayanır.Elektriksel Aktivasyon: Mikroenjeksiyon sırasında yumurtalara düşük voltajlı elektrik uyarıları verilmesi ile oosit aktivasyonunun gerçekleştirilmesine çalışılır.Kimyasal Aktivasyon: Mikroenjeksiyon yapıldıktan sonra, oosit içindeki kalsiyum miktarını arttıracak bazı kimyasal maddelerin kullanılması prensibine dayanmaktadır. Bu kimyasal maddelerden günümüzde en sık kullandığımız, kalsiyum iyonofor maddesidir. Kalsiyum iyonofor kültür ortamlarında rutin olarak bulunmadığı için, yumurta aktivasyonunun sağlanması amaçlandığında kültür ortamına eklenmesi gerekmektedir.Bu yöntemle döllenme ve transfer edilebilecek embryo gelişimini sağlamak olanaklı olmaktadır.Bu yöntemde, mikroenjeksiyon sonrası oositleri kalsiyum iyonoforlu çözeltiler içerisinde birkaç dakika bekletiyoruz. Bu sayede döllenme ve sonucunda gebelikler mümkün olmaktadır. Bu işlem sonrası oluşan gebeliklerde de  anomali riskinin arttığını gösterir herhangi bir çalışma yoktur.Ben tekrarlayan fertilizasyon –döllenme başarısızlığı öyküsü olan veya olgun veya normal şekilli yumurta sayısı az olan veya şiddetli erkek problemi olan ( % 100 immotilite-hareketsizlik, şiddetli morfoloji-yapı bozukluğu) hastalarımda, rutin olarak kalsiyum iyonofor ile yumurta-oosit aktivasyonu yöntemini kullanmaktayım.  

 

  


Yorumlar