Psikolojik Şiddet (Mobbing)


05 Nisan 2010

3464


Psikolojik Şiddet (Mobbing) 1!

İngilizceden dilimize geçen ‘mobbing’ sözcüğü başkasını rahatsız etme, sıkıntı verme, baskıda bulunma, psikolojik taciz anlamını ifade eder. Mobbing insanın egoizm içerisinde olmasından kaynaklanabileceği gibi farklı amaçlar için de kullanılan bir araç olabilmektedir. Örneğin tazminatsız işten ayrılmasını istediği çalışanın üzerinde psikolojik baskı kurarak onu yıpratmak ve bu şekilde kendi isteği ile çalışanın işinden ayrılmasına çalışmak amaçlanabilir.

Mobbing, Latince “mobile vulgus” sözcüğünden türetilmiş olup kararsız kalabalık, şiddete yönelmiş topluluk gibi anlamlar taşır. Mobbing, son yıllarda iş yaşamında çok yaygın bir çatışma ve ruhsal taciz türü olarak ortaya çıkmıştır. Bir çeşit psikolojik terör olarak da adlandırılabilecek bu yeni ve yıpratıcı çatışma şekline mobbing denmektedir. Psikolojik şiddet (Mobbing), duygusal bir saldırıdır.

Psikolojik şiddet, kavramı cinsel tacizi de içine alan geniş bir olgudur. Psikolojik şiddet, bireyin kişiliğine, itibarına, mesleki yaşamına, özel yaşamına doğrudan ya da dolaylı yoldan saldırıları içermektedir.

Günümüzde iş yaşamı insanları organizasyonlarda, birarada faaliyette bulunmayı, uzmanlaşmayı gerekli hale getirmiştir. Birarada çalışmak durumunda olan insanlar arasında çeşitli nedenlerle çatışmalar yaşanabilmekte, başlangıçta anlaşmazlık gibi görünen çatışmalar zaman içinde psikolojik şiddete dönüşebilmektedir. Psikolojik şiddeti basit bir çatışmadan ayıran zaman içindeki sıklığı, süresi ve psikolojik şiddete uğrayan kurbanın işinden ayrılması sonucunda psikolojik desteğe ihtiyaç duyulur hale gelmesidir.

Hemen hemen her organizasyonda bir arada iletişimde bulunan insanlar arasında psikolojik şiddetin vuku bulması olasıdır. Psikolojik şiddete daha çok kadınların uğradığı düşünülürse de bu çok doğru, bilimsel bir bilgi değildir. Yapılan araştırmalar kadınlar ve erkekler arasında psikolojik şiddete uğrama bakımından anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir.

Amir konumundaki kişilerin psikolojik şiddeti aynı pozisyonda görev yapan insanlara göre daha fazla uyguladıkları yani mobber oldukları literatürde genişçe yer bulmaktadır.

Ülkemizde psikolojik şiddet olgusu iş yaşamının ve araştırmacıların henüz yeni dikkatini çeker durumdadır. Çok farklı alanlarda psikolojik şiddet ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılması, psikolojik şiddetin ülkemizde hangi boyutlarda yaşandığını ortaya koyması bakımından değer taşıyacaktır.

Gelecek makalelerde psikolojik şiddet konusunu irdelemeye devam edeceğim.

Huzurlu ve psikolojik şiddetten yoksun çalışma yaşamı dileklerimle.

 

                                                                                                                            Aydın ÇİVİLİDAĞ

                                                                                                                                Uzm.Psikolog


Yorumlar