Kuşaklarımızın Çatışması


07 Aralık 2011

2637


Kuşak çatışması her yaşta, her dönemde varolan ve varolmaya devam edecek bir durumdur. Gençler ve yetişkinler arasında görülen bu olgu, gencin kendini keşfetme, tanıma süreci ile başlar. Gençler yaşadıkları dönem itibari ile ailelerinden ve diğer yetişkinlerden düşünce ve davranış itibari ile farklılık gösterirler. Hayatı deneyerek öğrenmek isterler ve ebeveynlerinin nasihatleri onlara sıkıcı gelir.

Ruhsal tepkilerdeki aşırılık bir bocalamanın simgesidir, ancak her zaman bir uyarı niteliğinde değil, aksine gencin kendini keşfetmeye başlamış olduğunun göstergesidir. Gençler kim olduklarını, neden hoşlandıklarını keşfetme aşamasında hem içlerinden gelen dürtülerini kontrol etmeye gayret eder, hem de dış etkenler olan aile ve çevresinden gelen tepkiler arasında bir köprü kurmaya çalışırlar.

Onlara en yakın kişiler olan anne-baba-abla-ağabeylerini beğenmemeye başlar, onların düşünce ve davranışlarını eleştirirler. Kendi iç dünyaları ile onların dünyalarını çok farklı bulurlar. Bir bakıma haklıdırlar da. Çünkü genç ve ebeveynler farklıdır. Bu yüzden de çatışma olasıdır. Ancak bu durum kalıcı değildir. Bir süre sonra genç kendini tanımaya, anlamaya başlayacak ve şiddetle karşı çıktığı konuları da anlayışla karşılayacaktır. Ailesinin aslında onun kötülüğünü istemediğine bir şeyleri zorla yaparak değil, eleştirel gözle bakmaya başlayınca anlayabilir. Yani aile genci bir takım şeyler için zorlamamalı, onunda kendine ait bir fikri olduğunu unutmamalıdır.

Kuşak çatışması çağımıza kadar gençler -yaşlılar (gençler ve ebeveynler) arasında baskınken günümüzde bu durum çocuklar-yetişkinler (çocuklar ve gençler), çocuklar-yaşlılar arasında kendini göstermeye başladı.

Bu durum çağın ne denli hızlı ilerlediğinin göstergesi aynı zamanda değişim ve gelişimin yadsınamaz bir gerçeği. Değişim ve gelişimi sağlamak içinde farklılıklar hoş görülmeli, normal karşılanmalıdır. Çocuk-genç-yetişkin-yaşlı. Hepsi gelişimsel dönemler, özellikleri itibari ile birbirinden çok farklı dönemler olsa dahi problemlerin çözümünün hiçbir dönemde değişmeyecek olan tek gerçeği doğru iletişimdir.


Yorumlar