Gizlenen Gerçek- Töre Cinayetleri


30 Aralık 2015

1158


Toplumsal ve örgütsel varlık olarak bizleri biçimleyen, nitelendiren, içinde bulunduğumuz sosyal yaşam koşulları 'Töre' olarak adlandırılır. Töreler yazılı olmayan toplum kurallarıdır. Töreler bir konuğun ağırlanması, evlenme, bayram şenlikleri gibi özel ve güzel anları da barındırır ancak dikkatleri daha çok çeken ' töre cinayetleri'dir.

Son dönemlerde töre cinayetleri artış göstermiştir. Sayıdaki artışın yanısıra üzerinde durulması gereken bir diğer noktada katil ve kurbanların yaşlarının gitgide küçülmesidir. Şöyle ki töre cinayetlerinin ilk ortaya çıkış dönemlerinde cinayetleri daha yoğunlukla baba-amca gibi aile büyükleri ya da parayla tutulan bir akraba veya kurbanın tanımadığı biri gerçekleştirmekteydi.
Ancak günümüze yaklaştıkça cinayetleri işleyenlerin daha çok erkek kardeşler olduğu gözlenmektedir.

Evin reisine göre de bunun açıklaması, büyük kardeşin ya da babanın eve sahip çıkması, küçüğünün de yaş haddinden az ceza alarak tekrar özgürlüğüne kavuşmasıdır. Bizlere göre bu cinayetler her ne kadar yanlış olsa da cinayete azmettirenler için bu durum hiçte yanlış değil ancak cinayeti işleyenler için aynı şey söz konusu olmayabilir. Çünkü onlar kardeşlerini öldürüyorlar. Buna mecbur kalıyorlar. Şiddetli psikolojik baskı altında kalan evin erkek bireyleri bunu bir mecburiyet olarak görüyorlar ve istemeye istemeye suça ortak oluyorlar. İşlemediklerinde ya sürekli olarak ev sakinleri tarafından aşağılanıp dışlanıyorlar ya da ev dışına itiliyorlar. Bunun çözümü olarak da aile büyüğünün emrini uyguluyorlar. Soğukkanlılıkla işlenen ve işletilen bu cinayetler 'töre' değildir.

Hiçbir töre kan almayı istemez ve emretmez. Ancak bunu sorgulamak bizim elimizde. Bu sadece kadınlara karşı yapılan bir ayrımcılık ve şiddet değil, tüm toplumun düşünmesi gereken bir durumdur. Hepimiz gençler olarak etnik kökenimiz ne olursa olsun öncelikle kendi kültürümüzü, geleneğimizi, göreneğimizi öğrenmeliyiz. Ve defalarca anlatmak durumunda kalsak da bu durumun yanlışlığını sorgulamayan kişilere ifade etmeliyiz. Sorgulamayı önce öğrenmeli, daha sonra doğru ve yanlışın ne olduğunu elimizden geldiğince öğretmeliyiz.


Yorumlar