Sosyal Medya Uykusuz Bırakıyor


18 Mayıs 2015

1304


Bilgisayar ve internet, sadece yetişkinler için değil çocuklar için de oldukça faydalıdır. İnternet kullanılması bireylerin hayal güçlerini geliştirir, düşünce anlamında daha üretken olmalarını sağlar. İnternet, bilinçli kullanıldığında, ödev ile araştırma yaparken çocukların öğrenmelerini de sağlar. İnternet eğitimin de vazgeçilmez bir parçasıdır. Sosyal ağların da çocuklar tarafından kullanımı, kendini ifade etme, sosyal yaşam becerilerini kazanma ve bireysel aktivitelerini sergilemeleri için önemli bir araçtır. Ancak bağımlılık ya da uykusuzluk gibi istenmeyen durumların yaşanmasına neden olabilmektedir. 

Nitekim, tarafımızdan yapılan bir araştırmada İstanbul ve Afyonkarahisar'da dershaneye giden 450 ortaokul öğrencisine yönelik olarak uygulanan ankette, çocukların internet ve sosyal ağlarda kalma süresi, kullanma amaçları ile uykuya yönelik tutumlarını araştırılmıştır.

Bu çalışmada 450 öğrencinin 154'ünü özellikle 8. sınıflardan seçilmiştir. Çünkü bu çağdaki bireyler hem internette daha fazla zaman geçirmekte hem de TEOG'a hazırlanmaktadırlar. Katılımcılara yöneltilen 20 soru ile; en çok bilinen 10 sosyal ağdan hangilerini kullandıklarını, kullanım saatlerini ve alışkanlıklarını, uyku düzenlerini etkileyip etkilemediğini belirlemeleri istenmiştir. Öğrenciler verdikleri cevaplarda, uyku düzenlerinin bozulacağını, yeterince uyuyamamanın ders performanslarının düşüreceğini bilmelerine rağmen sosyal paylaşım sitelerini uzun süre kullandıklarını belirtmektedirler.

Bununla birlikte;

  • Yüzde 38'i, 4 saat ve 4 saatten fazla sosyal medyada zaman geçirdiğini belirtmektedir.
  • Yüzde 25'i de '0-1 saat' diye belirtmesine rağmen öğretmen tarfından anket uygulanması nedeniyle daha fazla zaman geçirdikleri halde az zaman geçirdikleri de göz ardı edilememektedir.
  • Yüzde 60'dan fazlası, tanıdıklarını artırmak, haberleşmek, video seyretmek ve paylaşmak için sosyal medyayı kullanmaktadır.
  • Yüzde 52'sinin Facebook, yüzde 22'sinin Facebook ve Twitter, yüzde 14.4'ünün de tüm sosyal medya ağlarında hesapları bulunmaktadır.
  • 'Gündüzleri de uyukladığım oluyor' diyenler yüzdesi 60’tır.
  • 'Uyku sırasında başım ağrır', 'Yattığım yerin karanlık olmaması uykumu etkilemez' diyenler ise yarıdan fazladır.
  • 'Ailem internette vakit geçirmemden rahatsız olur' diyenler yüzde 72’dir.
  • 'Sabah yataktan zor kalkarım diyenler' yüzde 75,
  • 'Sıklıkla ürkütücü rüyalar görüyorum' diyenlerin ise yüzde 41.6 olduğu görülmektedir.

EN DİKKAT ÇEKİCİ SONUÇ UYKUYA GEÇ DALMA 

Cevaplarda en dikkat çekici sonuç, çocuklarda, yattıklarında ilk 20 dakikada uykuya dalamayanların oranının yüzde 50'den fazla çıkmasıdır. Yüzde 44'ü yattığında ilk 20 dakika içinde uyuduğunu söylemekte, yarıdan fazlası ise bu sürede uyuyamadığını belirtmektedir. Zaten bu zaman diliminde uyunamazsa, buna uykusuzluk sendromu demek gerekir. Çocuklarınız aynı durumdaysa ve uykusuzluk sendromu, kas ağrısı, kemik ağrısı başlamışsa anne ve babaların mutlaka bir uzmandan yardım alması gerekmektedir.


Yorumlar