Konuşma ve Dil Bozuklukları Makaleleri


Yarık Damakta Sesletim Terapisine Etkisi Var mı?

Yıllardan beri yarık damaklıların iletişim problemlerine ilişkin çok şey yazılmış ve bu sorunu çözmede birçok strateji ileri sürülmüştür. Geleneksel olarak , bu stratejiler okul öncesi ve okul...

Fırat Sakar | 04 Ekim 2010 | 4193

Devamı


Okula Yeni Başlayacak Olan Çocuklar

Okula yeni başlayacak olan çocukların ailelerine ve öğretmenlerine öneriler 2- 8 yaşları arasındaki dönem dil gelişimi açısında hassas bir dönemdir. Bu dönemi sorunsuz atlatan çocuklar ileri ki...

Pdg. Veysel Kızılboğa | 20 Eylül 2010 | 2858

Devamı


Çocuklarda Gelişimsel Hatalar

ÇOCUKLARDA GELİŞİMSEL SESBİLGİSEL İŞLEMLER VE HATALAR Gelişmenin belirli evrelerde ve belirli nitelikteki evrenselliğinin yanı sıra, bireysel farklılıklar ve dillere özgü faktörler, sesbilgisi ediniminin...

Fırat Sakar | 06 Eylül 2010 | 3836

Devamı


Akıcılık Bozukluklarında Ebeveynlerin Yapması ve Yapmaması Gerekenler

ÇOCUĞUNUZUN AKICISIZLIKLARIYLA İLGİLİ YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER Eğer çocuğunuz akıcısızlıklar yaşıyorsa, aşağıdaki davranışlar çocuğunuzda konuşmasından memnun olmadığınız hissini yaratır ve...

Nida Şanlı Colay | 10 Mart 2010 | 2816

Devamı


Yarım Damak Dudaklı Çocuklarda Erken Dönem Konuşma Terapisi

YARIK DAMAK DUDAKLI ÇOCUKLARDA ERKEN DÖNEM KONUŞMA TERAPİSİ Yarık damaklı çocuklarda erken dönemde babıldama evresinde bile ses dağarcıklarının büyüklüğü ve oluşumu ile ilgili normal gelişim...

Nida Şanlı Colay | 18 Şubat 2010 | 3694

Devamı


Konuşma ve Dil Gelişimini Neler Engeller?

ÇEVRESEL ENGELLER Değişik ortamlar çocuğun iletişimini etkileyecektir. Çevresindeki uyaranlar, aktiviteler ve insanlar değiştikçe çocuğun iletişimi de değişecektir ve farklı ortamlarda farklı tepkiler...

Çiğdem Buzul | 06 Şubat 2010 | 3746

Devamı


Konuşma Bozuklukları

ARTİKÜLASYON BOZUKLUKLARINI DÜZELTME ÇALIŞMALARI DÖRT AŞAMADA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR: 1.Nedenleri ortaya çıkarmak. Çocuğun probleminin giderilmesi için doğru bir tanılama gerekir. Tanılama...

Psk. Hakan Özdemir | 02 Kasım 2009 | 6380

Devamı


Çocuklardaki Sesbilgisel (Fonolojik) Gelişim ve Sorunları

Konuşma terapistlerinin çocuklarda sıklıkla rastladığı bozukluklardan biri sesletim/sesbilgisel sorunlardır. Bir konuşma terapistinin değerlendirmesi sonucu kendisini hiç tanımayan bir kişi tarafından 2 yaş çocuğunun konuşma...

Nida Şanlı Colay | 11 Eylül 2009 | 3949

Devamı


Otizmli Bireylerde Konuşma ve Dil Terapisi

Otizmli bireylerin bazılarında sözel iletişim becerisi olabilirken bazılarında ise bu beceri hiç olmayabilir.Otizm tanısı alan her birey konuşma ve dil terapisi almalıdır.Çünkü konuşma ve dil terapisi sesleri...

Çiğdem Buzul | 29 Nisan 2009 | 3413

Devamı


Konuşma ve Dil Terapisi Nedir?

Konuşma ve Dil Terapisi Nedir? Konuşma ve dil terapisi ,bireylerin iletişim alanında yasadıkları problemleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak için uygulanan terapilere denir. Konuşma ve dil terapistleri ilgili üniversitelerin...

Çiğdem Buzul | 22 Nisan 2009 | 4564

Devamı