CİSED 2. Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi (2016)

V. Ulusal PDR Uygulama Kongresi


4-6 Aralık 2014 tarihleri arasında V. Ulusal PDR Uygulama Kongresi Antalya, Porto Bello Otelde yapılacaktır.

Psikolojik danışmanların eğitim, sağlık, adalet, emniyet, askeri, aile ve sosyal hizmet vb. birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Alanımızda uygulamaların yapılmasına ihtiyaç olduğu kadar, bunların meslek elemanlarıyla paylaşılmasına da gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ve Akdeniz Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen "V. Ulusal PDR Uygulama Kongresi" Antalya, Porto Bello Otel'de yapılacaktır.

Ülkemizde yaşanan afetler hepimizi derinden etkilemektedir. Bu nedenle afetlerden sonra ortaya çıkan travma durumlarıyla baş etmede psikolojik destek önem kazanmaktadır. Ayrıca afetlerden sonra yaşanan travma ve stres durumlarıyla baş etmeye ilişkin uygulama örneklerinin paylaşılması, psikolojik danışmanların mesleki gelişimlerinde son derece önemlidir. Ülkemizde yaşanan Soma faciası konunun önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türk PDR Derneği olarak "Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği" altında gönüllü üyelerimizle Soma ve çevresinde hiç ara vermeden hizmet vermeye devam etmekteyiz. Travma Birimimizin yapılanması için ilk adımları attık. Bu yıl yapacağımız kongrenin temasını da ülkemizde yaşanan afetlerde psikolojik yardıma dikkat çekmek için "Afetler, Travmalar ve Psikolojik Danışma" olarak belirledik.

Kongremize okullar, rehabilitasyon merkezleri, özel psikolojik danışma merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri, sosyal yardım ve sosyal güvenlik kurumları, askeri kurumlar, sağlık, sosyal hizmet, emniyet, çocuk ve aile mahkemeleri, vb. yerlerde çalışan psikolojik danışmanlar ile akademisyenlerimizi yaptıkları uygulamaları paylaşarak alanımızın gelişimine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Çalıştay önerisinde bulunmak isteyen katılımcıların önerilerini 25 Ekim 2014 tarihine kadar özgeçmişleriyle beraber kongre İnternet sayfasındaki Kongre Kayıt Formu'nun ekinde yer alan Çalıştay Öneri Formu'nu doldurarak; sözel veya poster bildiri ile katılmak isteyenlerin bildiri özetlerini kongre İnternet sayfasında yer alan bildiri kriterlerine uygun olarak 1 Kasım 2014 tarihine kadar, yine Kongre Kayıt Formu aracılığıyla göndermeleri beklenmektedir. Kongre Bilim Kurulu tarafından yapılacak olan değerlendirmeler, çalışma gruplarının kaç kişiden oluşacağı gibi bilgiler kongre İnternet sayfasında duyurulacaktır. Bildiri özetleri kitapçık haline getirilecektir.

Katkı ve katılımınız dileğiyle...

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre web sitesi: http://uygulama5.pdrkongreleri.org/


Eğitim & Kongreler | 1935 | 21 Ekim 2014
Yorumlar