CİSED 2. Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi (2016)

Psikologlar Yasası halen Meclis'te


Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi tarafından hazırlanarak 2011 yılında Meclis’e sunulan Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği Yasası Meclis’ten hala geçmeyi bekliyor...

Kıbrıs Postası - Deniz ABİDİN

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Bağımsız Psikologlar İnsiyatifi tarafından hazırlanarak 2011 yılında Meclis’e sunulan Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği Yasası Meclis’ten geçmeyi bekliyor. Kıbrıs Postası’na konuşan psikologlar, yeni gelen her hükümetle sürecin sıfırlanarak baştan başladığını belirterek, yasanın bir an önce Meclis’ten onay alarak hayata geçmesinin gerektiğini vurguladı. Psikologlar, yasanın geçmesiyle birlikte, gerekli eğitimlerini tamamlamayıp yetkisi olmadığı halde psikolojik hizmet verdiğini iddia eden kişilerin, yanlış uygulamalar yapmasının önleneceğini belirtti.

Erosal: “Yasa görüşler alınarak hazırlandı”

K.T. Psikologlar Derneği Başkanı Refia Erosal, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada,

Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği Yasası’nın çalışılmaya başlanmasının geçmişi uzun bir süreç olduğunu belirterek, 2010 yılının sonlarında Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Bağımsız Psikologlar İnsiyatifi üyeleri olarak bir araya geldiklerini, her iki grubun da hazırladıkları yasalar üzerinde çalışarak ortak bir yasa hazırladıklarını söyledi. Yasa hazırlanırken birçok psikologtan görüşler alındığını ifade eden Erosal, her maddesini en ince detayına kadar tartıştıklarını söyledi. Refia Erosal, yasanın hem psikolojik hizmet verecek kişinin, hem de hizmeti alacak kişilerin hakları gözetilerek hazırlanan yasa olması için çok çalıştıklarını anlattı. Erosal,çalışamları yaparken özellikle Amerika ya da İngiltere gibi gelişmiş ülkelerdeki Psikologlar için kurulmuş olan kurumlar ve birliklerden de iyi uygulamaları incelediklerini belirtti.

“Yasa 2011 yılında Meclis’e sunuldu”

Hazırlanan Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği Yasası’nı 2011 yılında Meclis’e sunduklarını belirten Erosal, yasanın dördüncü sıraya yükselmesini sağladıklarını ancak yasanın henüz geçmediğini söyledi. Refia Erosal, yasanın bir an evvel geçmesi için Bakanlar, Meclis Başkanı, Milletvekilleri ile görüştüklerini, konunun hassasiyeti ve önemi hakkında bilgilendirme yaptıklarını dile getirdi. Sivil toplum örgütleri ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile de temaslarda bulunarak destek istediklerini anlatan Erosal, olumlu görüşler aldıklarını kaydetti.

“Her gelen hükümetle baştan başlıyoruz”

Erosal, ülkede yaşanan yerel, genel ve erken seçimler nedeni ile sürecin sıfırlandığını,

ve yeni gelen hükümetler ile sürecin baştan başladığına dikkat çekti. Refia Erosal, Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği Yasası’nın geçmesiyle birlikte, kimlerin “Psikolog” oldukları ve uzmanlık alanları ile ilgili tüm bilgilerin, haklar ve sorumluluklar ile ilgili bilgilerin bir çatı altında toplanacağını vurguladı. Yasayla birlikte hizmet alacak kişilerin, kimden nasıl hizmet alabileceğinin daha açık hale geleceğini ifade eden Erosal, “mesleğini icra edecek olan kişilerin yetki ve sınırlılıklarının bilinmesi hem de hizmet alan kişinin haklarını bilmesi, bu alandaki bir çok etik ihlali de önlemiş olacaktır” dedi.

“Yasa artık Meclis’ten geçmeli”

Refia Erosal, bazı mesleği kötüye kullanan kişilerin, hizmet talep eden vatandaştan yararlandığını, gerek maddi gerekse manevi unsurları kullanarak insanların beklentilerini kötüye kullandıklarını gördüklerini bunun da üzücü bir durum olduğunu kaydetti. Yetkisi olmayan kişilerin yanlış uygulamaların kişinin hayatında çok kötü sonuçlara sebep olabileceğini söyleyen Erosal, yasanın bir an önce Meclis’ten onay alarak hayata geçmesinin gerektiğini vurguladı.

Tatlıcalı: “Bir çatı altında toplanmak istiyoruz”

Psikolog Eşmen Tatlıcalı, Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği Yasa Tasarısı’nın, Kıbrıs’ta psikoloji alanında hizmet verecek olan kişileri Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği çatısı altında toplayarak psikologların verebilecekleri hizmetlerle ilgili çerçevelerin oluşturulması, denetlenmesi ve faaliyetleri ile ilgili usülleri ve esasları kapsadığını belirtti. Psikologluğun popüler bir meslek dalı olduğuna dikkat çeken Tatlıcalı, ülkedeki psikologların sayısının artmasıyla, birlik kurulmasının zorunlu hale gelindiğini söyledi. Tatlıcalı, yasanın geçmesiyle birlikte gerekli eğitimlerini tamamlamayıp yetkisi olmadığı halde psikolojik hizmet verdiğini iddia eden kişilerin, yanlış uygulamalar yapmasının önleneceğini dile getirdi.

Berkmen: “Yasanın geçmesi için çalışmalarımız sürecek”

Psikolog Bengü Berkmen, yeni bir seçim sürecine girmeden yasanın onaylanması için dernek olarak çalışmaların sürdüğünü belirtti. İki yıl önce bir imza kampanyası yaptıklarını hatırlatan Berkmen, 3000’in üzerinde imza toplanıldığını, halkın da bu konuda destek verdiğini belirtti. Berkmen, şimdiki hedeflerinin bu konuya dikkat çekerek yasayı gündeme getirerek onaylanmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Berkmen şunları söyledi: “Katıldığımız her ortamda, panelde ve seminerde psikolojik hizmet alacak olan kişilerin kimlerden nasıl destek alabileceğini ve Kıbıs Türk Psikologlar Birliği’nin amaçlarından bahsetmeye özen gösteriyoruz. En büyük sıkıntımız ise seçimlerin araya girerek yaptığımız tüm çalışmaların baştan başlamak zorunda olmasıdır ancak bu süreci tamamlayıp Kıbrıs’ta Psikologlar için bir birlik oluşturmak için sonuna kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz…”


Gündem | 1694 | 01 Aralık 2014
Yorumlar