CİSED 2. Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi (2016)

Formülasyon ve Süpervizyon Eğitimi - ANKARA


PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ ve PSİKOTERAPİST CEM KEÇE tarafından verilecek olan, "PSİKOTERAPİ YAPMA BECERİSİ KAZANDIRAN", "VAKA ANALİZLERİ" vePSİKOTERAPİ SEANS VİDEOLARI EŞLİĞİNDE RENKLENDİRİLECEK OLAN 120 saatlik Formülasyon ve Süpervizyon Eğitimi’ne PSİKOTERAPİ, EVLİLİK TERAPİSİ, CİNSEL TERAPİ ve AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ almış ruh sağlığı profesyonelleri ve hekimler katılabiliyor.

PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ ve PSİKOTERAPİST CEM KEÇE tarafından verilecek olan, "PSİKOTERAPİ YAPMA BECERİSİ KAZANDIRAN", "VAKA ANALİZLERİ" vePSİKOTERAPİ SEANS VİDEOLARI EŞLİĞİNDE RENKLENDİRİLECEK OLAN 120 saatlik Formülasyon ve Süpervizyon Eğitimi’ne PSİKOTERAPİ, EVLİLİK TERAPİSİ, CİNSEL TERAPİ ve AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ almış ruh sağlığı profesyonelleri ve hekimler katılabiliyor.

Sınırlı sayıda kursiyer alabileceğimiz Formülasyon ve Süpervizyon Eğitimi’ne kayıtlarınız için 0312 212 6626 ve 0542 519 4764 nolu telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz. Formülasyon ve Süpervizyon Eğitimi ise 4–5 Nisan 2015’te başlıyor...

TARİHLER

 • 1. Modül: 04-05 Nisan 2015
 • 2. Modül: 06-07 Haziran 2015
 • 3. Modül: 04-05 Temmuz 2015
 • 4. Modül: 01-02 Ağustos 2015
 • 5. Modül: 05-06 Eylül 2015
 • 5. Modül: 03-04 Ekim 2015
 • Ön kayıtlar alınmaya başlanmıştır.
 • En 30 kişilik bir grup oluştuğunda program başlatılacaktır.

VERİLECEK SERTİFİKA

 • Süpervizyon saatlerini eksiksiz tamamlayan ve süpervizyonun bitimindeki değerlendirmeyi başarıyla sonuçlandıran katılımcılara “Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ ve CİSED Onaylı Formülasyon ve Süpervizyon Eğitim Katılım Sertifikası” verilecektir.

KATILIM İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

 • Ruh sağlığı alanında eğitim almış olmak
 • Psikoterapi Teorik Eğitimi, Cinsel Terapi Eğitimi, Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi ve Psikoterapotik Beceriler Eğitimi (en az 120 saat) almak Bu eğitimlerin süpervizyona başlamadan önce alınması tercih edilir.  Ancak bu eğitimleri önceden alamayanlar süpervizyonun döneminde almaya başlamalıdırlar.
 • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları, Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler, Psikologlar,Psikolojik Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Uzman Psikiyatri Hemşireleri, Davranış Bilimleri Mezunları

EĞİTİM HAKKINDA

 • Süpervizyon süreci katılımcıların yapacakları olgu sunumları ve yaptıkları görüşmelerin ses veya görüntü kayıtlarının incelenmesi yoluyla gerçekleşecektir. Süpervizyona getirilecek vakaların dağılımı ve sıralaması kursiyerler arasında toplam ders sayısına göre eşit paylaştırılacaktır. Sürenin uygun olması durumunda isteyen katılımcı kalan süreyi kendi olguları için kullanabilecektir. Supervizyon, psikoterapi ve psikolojik danışma alanındaki ruh sağlığı profesyonellerinin çalışmalarında yeni bakış açıları geliştirmeye yönelik ihtiyaçları ortaya çıktığında verilen bir mesleki gelişim çalışmasıdır. CİSED tarafından organize edilen bu çalışma küçük gruplarda teorik bilgilendirme yanında daha çok uygulamalar ve geribildirimler yoluyla meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerini amaçlamaktadır. Eğitimin başlıca amacı, psikoterapinin ileri uygulama becerilerine sahip, bilgili ve donanımlı psikoerapistler yetiştirmektir. Eğitim kontenjanı sınırlı olduğundan mülakat ile yapılan değerlendirme sonucu adaylar eğitime katılmaya hak kazanacaktır.Süpervizyon gözetim demektir. Meslekte deneyimli bir uzmanın, daha az deneyimli bir uzmana sunduğu bilgi, destek, değerlendirme, izleme yolu ile sürdürülen ilişki içinde mesleki gelişimine katkıdır. Cinsel terapi sanatının geliştirilmesidir. Doğru karar vermeyi ve etik değerleri korumayı sağlar. Süpervizyonun sözcük anlamına bakıldığında “bir şeye yukarıdan bakma, üzerinden gözleme, takip etme, nezaret etme” kavramlarının yer aldığını görürüz. Dikkat edilmesi gereken unsur, süpervizyonun belirli bir sürecin önünden veya arkasından değil, tam içindeyken yapılmasıdır. Örneğin cinsel terapist kendisine başvuruda bulunan bir danışanla çalışmaktadır. Bu cinsel terapistin terapötik becerileri henüz kuramsal veya başlangıç aşamasındadır. Becerilerini geliştirmek için güdülenmiştir. Çalışmasının, tabir yerindeyse tezgâhta yani olayın içindeyken gözlenmesini arzu eder. Bu şu anlama gelir: Süpervizör cinsel terapist sahnedeyken seyirci koltuğunda yani dış bir açıdan cinsel terapi sürecini canlı olarak izlemek zorundadır. Danışanın cinsel terapiste yönlendirdiği iletileri her kanaldan almak durumundadır. Onu görmesi, işitmesi, uygun gördüğü yerlerde süreci molaya sokup cinsel terapisti yönlendirmesi gerekmektedir. Süpervizyonun konsültasyondan farkı öğrenmeyi bizzat yaşantıya dayandıran bir işlev olarak algılamasıdır. 
 • Süpervizyon ne zaman gereklidir? 
  Mesleğe başlarken yaşanan kimlik sorunları ile baş etmede, kurum, sistem, toplum değerleri ile kişisel ve mesleki değerlerimizi uzlaştırmada, bilgi ve deney azlığı olduğunda, bunları fark etmek ve tamamlama (kendini geliştirme) sürecinde, danışmanlarla çalışırken kendi davranış ve değerlerimizin fark ederek, etik kurallara uygun, profesyonel ve verimli çalışabilmek için gereklidir. 
 • Süpervizyonun yararları: Danışanların ve danışmanların hakları korunur. Bilgi-beceri kullanırken tutum ve davranışların sonucu fark edilir. Kendini tanıma yolunda çalışılır. Çelişen değerler ve sistemler ele alınır. Etik değerler fark edilir. Danışman eksik ve yanlışlarını fark ederek düzeltme fırsatı bulur. Uygulama sorumluluğunu paylaşılır.

KAYIT-KABUL SIRASINDA İSTENEN BELGELER

 • 2 Adet fotoğraf
 • Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri

ÜCRET, İNDİRİM KOŞULLARI VE TAKSİTLENDİRME

 • Modül ücreti 590 TL (KDV Dahil)
 • Kesin kayıt ücreti için 118 TL (KDV Dâhil) ön ödeme alınmaktadır.
 • Bedensel engelli arkadaşlarımıza %20 İNDİRİM

CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ – CİSED


Eğitim & Kongreler | 3097 | 19 Mart 2015
Yorumlar