CİSED 2. Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi (2016)

CİSED - 3. Psikoterapi Eğitimi - ANKARA


Ülkemizde psikoloji, psikolojik danışma, aile danışmanlığı lisan eğitimleri veya psikiyatri uzmanlık eğitimi verilen kurumların büyük bölümünde psikoterapi eğitimi talebinin olduğu genel kabul gören bir gerçek... Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED), söz konusu eksikliği bir ölçüde giderebilmek amacıyla, PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ VE PSİKOTERAPİST CEM KEÇE İLE PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ başlatıyor.

PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ VE PSİKOTERAPİST CEM KEÇE İLE 480 SAATLİK PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ / 9-10 Mayıs 2015 - ANKARA

Değerli meslektaşlarımız,

Ülkemizde psikoloji, psikolojik danışma, aile danışmanlığı lisan eğitimleri veya psikiyatri uzmanlık eğitimi verilen kurumların büyük bölümünde psikoterapi eğitimi talebinin olduğu genel kabul gören bir gerçek... Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED), söz konusu eksikliği bir ölçüde giderebilmek amacıyla, PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ VE PSİKOTERAPİST CEM KEÇE İLE PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ başlatıyor. 

Başta Vamık Volkan, Otto Kernberg, Heinz KohutJ. Masterson, Albert Ellis, Aaron Beck olmak üzere birçok kuramcının psikoterapotik yaklaşımlarını, dinamik psikoterapi, bilişsel terapi, ADDT, TA, gerçeklik terapisi, etki terapisi, geştalt terapisi gibi psikoterapi ekollerini, modern eğitim kavramlarının (kişiselleştirme, uygulayarak öğrenme, ekip çalışması ve bilginin yol gösterici eşliğinde keşfi) kullanılacağı ve “duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım ve yaparsam öğrenirim” modelinin uygulanacağı PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ VE PSİKOTERAPİST CEM KEÇE İLE PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ; psikoterapi yapmaya yeni başlamış veya psikoterapi bilim ve sanatı öğrenmek isteyen ruh sağlığı profesyonelleri ve hekimlik yapma sanatını geliştirmek isteyen hekimler için “oldukça kolay anlaşılan ve uygulanabilen psikoterapotik beceri tekniklerini öğretmek” için sizleri bekliyor.

Psikoterapi Eğitim Tarihleri

 • 1. AŞAMA: TEORİK (12 ay)
  • 1. Modül - 9-10 Mayıs 2015
  • 2. Modül - 6-7 Haziran 2015
  • 3. Modül - 4-5 Temmuz 2015
  • 4. Modül - 1-2 Ağustos 2015
  • 5. Modül - 5-6 Eylül 2015
  • 6. Modül - 3-4 Ekim 2015
  • 7. Modül - 31 Ekim-1 Kasım 2015
  • 8. Modül - 5-6 Aralık 2015
  • 9. Modül - 9-10 Ocak 2016
  • 10. Modül - 6-7 Şubat 2016
  • 11. Modül - 5-6 Mart 2016
  • 12. Modül - 2-3 Nisan 2016
 • 2. AŞAMA: FORMÜLASYON (6 ay)
 • 3. AŞAMA: SÜPERVİZYON (6 ay)

Sertifikasyon

 • Her modül ayrı ayrı workshoplar şeklinde yapılandırılmıştır, bu nedenle her modül için katılımcılara ayrı ayrı "20 SAATLİK WORKSHOP KATILIM SERTİFİKASI" verilecektir. Tüm modüllere katılanlara ise "PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ VE CİSED ONAYLI 480 SAATLİK PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI" düzenlenecektir.
 • Eğitimi bitiren kişilere de CİSED tarafından verilen danışan veya hasta yönlendirilecektir.

Eğitim Hakkında

 • "Teorik", "Formülasyon" ve "Süpervizyon" olmak üzere 3 aşamadan oluşan PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ VE PSİKOTERAPİST CEM KEÇE İLE PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ'nde 12 aylık teorik aşamayı tamamlayan kursiyerler, 6 ay formülasyon ve 6 ay süpervizyon olmak üzere toplamda 24 aylık, 480 saatlik eğitim ve "PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ VE CİSED ONAYLI 480 SAATLİK PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI" alacaklardır.
 • Her bir modül 20 akademik saatten oluşur.
 • Devam zorunludur. Dört modülden en fazla bir tanesine mazeretli olarak katılınılmaz ise eksik saatler bir sonraki psikoterapi eğitiminde tamamlanabilir.
 • Her bir modülün en az 15 saatine katılınıldığı takdirde o modül için katılım sertifikası düzenlenir.

Psikoterapi Eğitiminin İçeriği:

 • Psikoterapi Nedir
 • İnsan Zihni Nasıl Çalışır?
 • Ruhsal Gelişim Evreleri
 • Çatışma Karakter ve Psikopatoloji
 • Ego Psikolojisi
 • Ego, Kendilik, Kimlik, Kişilik Ve Huy (Mizaç)
 • Aktarım ve Karşı Aktarım
 • Logoterapi, Hümanistik Psikoloji ve Varoluşçu Psikoterapiler
 • Nesne İlişkileri Kuramı ve Otto Kernberg
 • Borderline Kişilik Organizasyonu
 • Masterson ve Terk Depresyonu
 • Narsisistik Kişilik Organizasyonu, Kohut ve Kendilik Psikolojisi
 • Psikoterapiye Giriş
 • Aktarım, karşı aktarım, derin ego’nun savunma mekanizmaları ve direnç
 • Psikoterapinin A-B-C’sinden başlayarak psikoterapi ortamını yapılandırma ve psikoterapötik ortamı yaratma
 • Psikoterapi süreçleri
 • Danışanla ilk ilişkinin kurulması ve iletişim
 • İlk görüşmenin yapılandırılması
 • Danışanın sorunlarını değerlendirme
 • Değerlendirme görüşmelerinin ardından tanı koyma, vaka formülasyonu ve vaka analizi yaparak “ne tedavi ediyorum?” sorusuna yanıt verme
 • Psikoterapide amaç oluşturma
 • Psikoterapide strateji belirleme
 • Terapist ile hasta arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir zemine oturtma ve terapötik işbirliğini sağlama
 • Terapistin terapötik işbirliği kurma becerisini arttırma
 • Psikoterapotik beceriler
 • Psikoterapotik müdahaleler
 • Hasta ve terapist ilişkisinin sınırlarının korunması ve önemi
 • Psikoterapinin sonlandırılması ve nüksü önleme
 • Psikoterapi sürecinde yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler
 • Psikoterapi uygulamalarında kullanılan testler, formlar, ölçekler ve yönergeler
 • Belli ruhsal ve psikolojik bozukluklardaki semptomların saptanması
 • Etik kuralları belirleme ve nasıl uygulanacağını öğrenme
 • Psikoterapi Temel Kuramları
 • DSM V Psikiyatrik Hastalıklar
 • Kişilik Bozuklukları
 • Vaka Sunumları ve Analizleri
 • Grup Psikoterapisi Uygulamaları
 • Kursiyer Konu Sunumları ve Grup Tartışmaları
 • Rol yapma oyunları (RYO - Role-Playing)
 • Psikoterapi Uygulamaları

Eğitime Kimler Katılabilir?

Eğitime psikoterapi alt yapısına sahip vaka ve klinik tecrübesi olan hekimler ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri katılabilir:

 • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
 • Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Uzman Psikiyatri Hemşireleri
 • Davranış Bilimleri Mezunları
 • Aile Danışmanları
 • *Not: Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayıp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.
 • ** Not: Yurtdışından mezun olan ama YÖK tarafından kabul edilen ve diplomalarına denklik verilen profesyöneller eğitimlerimize kabul edilecektir.

Eğitim Saatleri

 • Cumartesi ve Pazar Saat: 09.00-18.00

Verilecek Belge / Sertifika

 • CİSED Onaylı Psikoterapi Eğitimi Katılım Sertifikası

Kayıt - Kabul Sırasında İstenen Belgeler

 • 2 Adet fotoğraf
 • Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri

Ücretlendirme

 • Modül ücreti 590 TL (KDV Dahil)
 • Kesin kayıt ücreti için 118 TL (KDV Dahil) ön ödeme alınmaktadır.
 • Bedensel engelli arkadaşlarımıza %20 İNDİRİM

Eğitim Yeri

 • Limak Ambassadore Butik Hotel
 • Boğaz Sokak No:19 Kavaklıdere / Ankara

 

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)


Eğitim & Kongreler | 2567 | 17 Şubat 2015
Yorumlar